کار ما چیه؟!

شاید براتون سوال باشه که کار ما دقیقا چیه برای اینکه کار ما رو به خوبی درک کنید اول باید مفهوم یک کلمه ر به خوبی متوجه بشید واون کلمه اسمش برون سپاری ـه.

برون سپاری (Out sourcing) :  برون سپاری قراردادی است که میان شما و شرکتی
دیگر بسته میشود تا بخشی از وظیفه ,عملیات ,  کار یا فرایندی که قرار بوده توسط کارمندان شرکت
شما انجام شود در مدت زمانی مشخصی توسط کارمندان  ان شرکت انجام شود امروزه رایج ترین نوع برون
سپاری نیرو های کاری هستند که برای کار های تولیدی به کشور هایی مثل چین و هند
فرستاده میشوند به عنوان مثال میتوان به خدمات مشتریان و مراکز پشتیبانی فنی تلفنی اشاره کرد 

حالا کار ما دقیقا چیه ؟! ما شرکتی هستیم که شرکت های دیگه خدمات تلفنی شون رو به ما برون سپاری میکنند که فروش و رسیدگی به مشتریاشون به طور حرفه زیر نظر کارشناسای ما انجام بشه.